Navigation

User login

Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Ústav byl založen v roce 2014 sloučením Ústavu hospodářské úpravy lesa a Ústavu geoinformačních technologií.

Jakožto Ústav geodetický, tvořící součást lesnického odboru Vysoké školy zemědělské v Brně, která byla zřízena zákonem č. 460/1919 Sb. Ústav navazuje na práci svého zakladatele Prof. Dr. Ing. Aloise Tichého, uznávaného odborníka v oblasti lesnické a zemědělské geodézie a průkopníka lesnické fotogrammetrie. V souladu se současnými trendy ústav rozvíjí výuku a výzkum v aplikační sféře geoinformačních technologií. V současné době má ústav 2 oddělení - oddělení geodézie a oddělení geoinformatiky.

Ústav zajišťuje výuku na třech fakultách MENDELU: na fakultě lesnické a dřevařské, na fakultě agronomické a na fakultě zahradnické. Výuka je zaměřena na technologie práce s prostorovými daty a zahrnuje předměty Geodézie a pozemková evidence, Geoinformační systémy (GIS), Dálkový průzkum Země (DPZ), Digitální kartografie, Analogová a digitální fotogrammetrie, Digitální modely terénu a jeho aplikace, Interpretace leteckých a družicových snímků, Digitální zpracování dat DPZ, Analýza podpora rozhodování v GIS, Geoinženýrské metody, a další. Praktická cvičení jsou vedena ve specializovaných učebnách i v terénu.

V péči ústavu je posluchárna, odborná knihovna, specializovaná počítačová učebna geoinformatiky o 20 místech, specializovaná geodetická učebna o 20 místech a laboratoř pro práci s analogovými a digitálními prostorovými daty pro diplomanty a doktorandy. Pokud jde o softwarové prostředky, je laboratoř vybavena programovými balíky Idrisi (Clark Labs), ArcGIS (ESRI), ERDAS Imagine (Leica Geosystems), TopoL (TopoL Software), Kokeš (GEPRO s.r.o.), Atlas (Atlas s.r.o.), eCognition Developer (Trimble), Geomatica (PCI Geomatics), ENVI (ITT), GPS Pathfinder Office (Trimble), Surfer (Golden Software) a některými dalšími systémy.

V roce 1997 bylo na ústavu zřízeno jedno z regionálních center programu IDRISI (IRC), který je vyvíjen na Clarkově univerzitě, Massachusetts, USA s cílem šíření technologie GIS. Regionální centra poskytují informace o Idrisi, nabízejí školení a trénink tohoto systému, pořádají uživatelské konference a reprezentují Idrisi na domácích konferencích (viz Idrisi).

Od roku 2010 je Mendelova univerzita prostřednictvím našeho ústavu zapojena do sítě ESRI Development Centers (ESRI EDC). ESRI EDC je výběrový program zaměřený na podporu vzdělávání a vývoj aplikací pro instituce s univerzitní licencí ESRI ArcGIS. Tento program pomáhá zejména studentům zdokonalit se v geoinformačních technologiích, systémové integraci GIS a vývoji vlastních aplikací. Studenti zařazení do programu EDC mají k dispozici veškerý software ESRI a nadstandardní přístupy k výukovým materiálům a kurzům. Mendelova univerzita se tak stává první univerzitou v ČR, která získala tento statut a kromě již zmíněných výhod smí používat logo ESRI na svých propagačních materiálech.

ESRI EDC

Někteří zaměstnanci ústavu jsou rovněž členy České asociace pro geoinformace a pravidelně se zúčastňujeme akcí pořádaných touto asociací.

Logo cagi www.cagi.cz

Obdobně je ústav v kontaktu se stejnou asociací na Slovensku - Slovenskou asociáciou pre geoinformatiku (SAGI) a s kolegy na Technické univerzite vo Zvolene (TU Zvolen).

Více informací o geoinformatice na Slovensku lze nalézt na portálu logo geoinformatika.sk www.geoinformatika.sk

 

Ústav je zapojen do projektů OPVK:

GeoInfoNET "Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice" (www.geoinfonet.cz)

NeoCartoLink "Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace" (www.neocartolink.cz)