Geodézie a pozemková evidence

Materiály do výuky předmětu Geodézie a pozemková evidence byly vytvořeny s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

 

Pojem geodézie a kartografie.
Historický vývoj zeměměřictví, rozdělení geodézie.
Základy matematické kartografie, tvar a rozměry zemského tělesa.
Referenční tělesa.

Základní kartografická zobrazení, principy, rozdělení.
Souřadnicové soustavy na elipsoidu, kouli a v rovině.

Souřadnicové systémy na území ČR, S-JTSK, S-42, WGS-84.

Vliv zakřivení Země na měření, Metrologie, Polohopisné měření.

Výškopisná měření, měření vzdáleností.

Tachymetrie, znázorňování terénu na plánech a mapách.

Vytyčování, souřadnicové výpočty, podélné a příčné profily.

Mapy, rozdělení map, státní mapové dílo.

Globální navigační satelitní systémy (GNSS), historie, vývoj, využití.

Pozemková evidence, historie, KN, geometrický plán.

 

 


 

GEODEZIE I

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

 

 


 

VÝPOČTY