Geografické informační systémy

 

Přednášky:

Přednáškové prezentace [06.11.2014; 57,3 MB]

Přednáškové texty k GPS [dočasně nedostupné, probíhá aktualizace]

 

Literatura dostupná na Internetu:

Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.

Břehovský, M., Jedlička, K. (2005): Přednáškové texty pro Úvod do GIS. ZČU Plzeň, 116 s.

 

Elektronické zdroje:

Beyond Mapping III

Principles of GIS

The GIS Encyclopedia

 

Podmínky předmětu:

  • Povinná účast na cvičeních (1 možná neomluvená neúčast, každou další nutno nahradit)
  • Absolvování zápočtové praktické úlohy (1 řádný a 1 opravný termín vypsaný v UIS)
  • Vlastní poznámky z cvičení budou povoleny k zápočtu
  • Zápočet bude podmínkou přihlášení na zkoušku
  • Termíny zkoušek v průběhu zkouškového období (termíny vypsány v UIS)
  • Index s sebou na zkoušku
  • Zkouškový test v UIS (testové otázky + textové otázky)

 

Studentské licence SW ESRI ArcGIS for Desktop:

Cvičící mají k dispozici autorizační kódy, které Vám na požádání vydají. Aktivaci autorizačního kódu pro tuto studentskou roční licenci provedete podle návodu. Kód je třeba nejdříve aktivovat a až poté je možné software instalovat a kód použít pro autorizaci software. Při registraci na stránkách ESRI Vám bude umožněno stáhnout instalaci (nebo je možné si u nás na ústavu zapůjčit instalační DVD).

Po instalaci prosím navštivte webové stránky podpory a zde si ověřte dostupnost posledních opravných balíčků a záplat (service pack, patch) pro systém ArcGIS 10 Desktop. Pozn.: Poslední Service Pack vždy obsahuje všechny předchozí sestavení oprav a záplat.