Prezentace z konferencí

Stránka není nadále aktualizována.

Evidence výstupů ústavu je vedena v Univerzitním Informačním Systému MENDELU a nebudou duplicitně evidovány na stránkách ústavu.

Kompletní publikační činnost pracoviště lze generovat zde: Brožura publikační činnosti

 

 

2010

 


 

 

2009

 


 2008

 


 


2007

  • Analýza rizika lesních polomů na Šumavě [JPG 3.0MB] -- Ing. Martin Klimánek, Ph.D., Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Ing. Tomáš Mikita. Poster na "16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR", 7.-8.11.2007, Praha, ČR. Poster byl ohodnocen 1. místem v hlasování účastníků konference z 48 přihlášených.

 


 


2006

 2005

  • Tvorba digitálního modelu krajiny v oblasti jihomoravského luhu [PDF 1.7MB] -- Ing. Jáchym Čepický, Ing. Martin Klimánek, Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Ing. Tomáš Mikita, Ing. Stanislav Šumbera, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Židek, CSc. Příspěvek byl přednesen na konferenci "Říční krajina", 5.-6.10.2005, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR.